Số liên lạc

Trường trung học Yorktown
5200 Đại lộ Yorktown
Arlington, Virginia 22207

Văn phòng chính: 703-228-5400

Clinic 703-228-5390
Phòng chấm công 703-228-5411
Đường dây nóng hoạt động 703-228-5361
Hoạt động sinh viên 703-228-5388
Điều phối viên Thành tích Trẻ vị thành niên 703-228-2542
Chuyên gia giáo dục nghề nghiệp 703-228-5383
Nghệ thuật 703-228-5368
Kinh doanh & Khoa học Máy tính 703-228-5419
Tư vấn 703-228-5403
Kịch 703-228-5414
Giáo dục lái xe 703-228-5377
Tiếng Anh 703-228-5368
Khoa học gia đình và tiêu dùng 703-228-5425
Ngoại ngữ 703-228-5416
Dịch vụ tặng quà 703-228-5427
Giáo dục thể chất và sức khỏe 703-228-5421
HILT 703-228-5392
Công nghệ giảng dạy 703-228-5393
Thư viện 703-228-5380
Toán học 703-228-5415
Âm nhạc 703-228-5370
Khoa học 703-228-5378
Khoa học Xã hội 703-228-5371
Giáo dục đặc biệt 703-228-8757