Báo cáo vắng mặt

Làm thế nào để tôi thông báo cho nhà trường biết rằng con tôi sẽ nghỉ học?

Phụ huynh có thể gọi 703-228-5411 để thông báo cho nhà trường về trường hợp nghỉ học có lý do. Phụ huynh có hai ngày sau khi vắng mặt để xin phép bằng một cuộc gọi điện thoại hoặc một giấy báo cho Văn phòng Điểm danh. Nếu con của quý vị đến trường muộn, cháu phải mang theo một tờ giấy ghi chú và phải ký “vào” với Văn phòng Điểm danh khi đến. Nếu về sớm phải có giấy báo, hoặc Phòng chấm công sẽ gọi điện xin phép; anh ấy / cô ấy cũng phải đăng xuất “khỏi” với Văn phòng Điểm danh. Nếu bạn gọi cho Văn phòng Điểm danh, bạn không cần phải gửi một ghi chú. Nếu bạn được thông báo về sự vắng mặt do nhầm lẫn, vui lòng cho Văn phòng Điểm danh biết.