Tư vấn

Những nguồn nào có sẵn cho sinh viên?

Mỗi học sinh Yorktown được chỉ định một cố vấn trước khi họ bắt đầu nhập học. Người cố vấn này ở lại với học sinh trong suốt bốn năm ở Yorktown. Học sinh sẽ được nhìn thấy trong cài đặt nhóm và cá nhân bởi cố vấn của họ.

Bất kỳ học sinh nào cũng có thể hẹn gặp tư vấn viên của mình bằng cách đến văn phòng tư vấn. Nếu nhân viên tư vấn không có mặt, học sinh được khuyến khích để lại ghi chú và nhân viên tư vấn sẽ theo dõi.

Cố vấn luôn sẵn sàng hỗ trợ về tất cả các khía cạnh học tập và xã hội-tình cảm trong thời gian con bạn ở trường trung học. Vui lòng liên hệ với cố vấn của con bạn qua điện thoại hoặc email, nếu bạn có bất kỳ mối quan tâm nào.

Khuyến khích con bạn làm quen với người cố vấn của mình.

Xem Tư vấn phần để biết thêm thông tin.