phục

Quy định về trang phục ở Yorktown là gì?

Trong gói ngày đầu tiên, chúng tôi bao gồm các hướng dẫn về trang phục cho học sinh. Điểm mấu chốt là: chúng tôi nói với học sinh rằng trường học là nơi làm việc của họ. Họ nên ăn mặc phù hợp, không phải như khi đi biển hoặc cuối tuần. Những học sinh ăn mặc không phù hợp sẽ được giới thiệu đến Hiệu phó của họ; Có thể liên hệ với phụ huynh nếu cần trang phục phù hợp hơn