Cuộc tập trận

Yorktown có những loại diễn tập khẩn cấp nào?

Trong tháng XNUMX, có một cuộc diễn tập sơ tán được tổ chức mỗi tuần một lần và sau đó một cuộc diễn tập mỗi tháng theo yêu cầu của luật pháp. Các cuộc diễn tập đặc biệt khác để đảm bảo an toàn như Máy khoan lốc xoáy và Máy khoan an toàn thường được tổ chức một hoặc hai lần một năm.