Đồng phục thể dục

Tôi mua đồng phục thể dục khi nào và ở đâu?

Học sinh ghi danh vào Giáo dục Thể chất sẽ nhận được thông tin về việc mua đồng phục thể dục thông qua giáo viên Thể dục của họ.

Đồng phục thể dục được mua tại Văn phòng Hoạt động Sinh viên với chi phí $ 6.00 cho áo phông và $ 7.00 - $ 10.00 cho quần đùi. Áo sơ mi và quần dài thấm mồ hôi cũng có sẵn.