Bài tập về nhà

Các chính sách về bài tập về nhà là gì?

Giáo viên phân công công việc có thời lượng hợp lý với số lượng lớp học mà học sinh tham gia. Bài tập về nhà có thể được sử dụng để giúp giới thiệu tài liệu mới hoặc xem lại những gì đã học trong ngày hôm đó trên lớp.

Thừa nhận rằng học sinh cũng cần nghỉ ngơi, bài tập về nhà bắt buộc không được giao trong các kỳ nghỉ đông, xuân hoặc hè.

Giáo viên có thể đề nghị đọc sách trong mùa hè, nhưng học sinh cũng được khuyến khích sử dụng thời gian đó để theo đuổi việc đọc và các cơ hội học tập khác mà chúng quan tâm.