Tủ khóa

Làm thế nào để tủ khóa hoạt động tại Yorktown?

Tủ khóa được giao cho sinh viên năm thứ nhất. Học sinh sử dụng cùng một tủ khóa cho cả bốn năm trung học.

Tủ khóa và ổ khóa là tài sản của trường, và như vậy, ban giám hiệu nhà trường có thể tìm kiếm bất cứ lúc nào để duy trì sự an toàn và bảo mật của cộng đồng Trường Trung học Yorktown. Vì lý do bảo mật, tủ khóa không được dùng chung.

Nhà trường không chịu trách nhiệm về những đồ vật bị mất hoặc bị đánh cắp, và học sinh được khuyến khích để những đồ vật có giá trị (ví dụ: thiết bị điện tử) ở nhà. Những vật có giá trị này đặc biệt dễ bị tổn thương nếu để bên ngoài tủ khóa có khóa trong giờ thể dục hoặc khi ở hồ bơi. Học sinh nên báo cáo các đồ bị mất cắp càng sớm càng tốt cho bất kỳ hiệu phó nào.

Do quy mô của trường, nhiều học sinh hạn chế sử dụng tủ để đồ giữa các lớp và chỉ mang sách vở trong ba lô.