Bưa trưa

Tôi nên biết gì về bữa trưa ở Yorktown?

Bữa sáng và bữa trưa được phục vụ mỗi ngày học, ngoại trừ trường hợp tan học sớm hoặc một ngày có buổi khai giảng trễ.

Bữa sáng được phục vụ từ 7:45 sáng đến 8:10 sáng.

Học sinh có thể mang bữa trưa từ nhà hoặc có thể mua bữa trưa ở trường. Thực đơn đa dạng và có cả quầy salad. Thực đơn bữa trưa của tháng hiện tại có sẵn trên mạng.

Phụ huynh có thể thanh toán trực tuyến cho bữa trưa bằng cổng thanh toán trực tuyến an toàn chấp nhận thẻ VISA hoặc MasterCard. Số thẻ sinh viên APS hoặc ngày sinh của con bạn là bắt buộc khi đăng ký My Schoolbucks. Thông tin liên quan đến tùy chọn này được bao gồm trong gói Back to School.

Các bữa ăn miễn phí hoặc giảm giá có sẵn cho học sinh đủ tiêu chuẩn. Đơn đăng ký được bao gồm trong bộ hồ sơ Back to School hoặc có thể nhận được tại văn phòng chính.

Liên kết liên quan: