Thành tích thiểu số

Một số Chương trình Thành tựu Trẻ vị thành niên là gì?

Điều phối viên Thành tích thiểu số quản lý sáng kiến ​​của trường để làm việc với các học sinh thiểu số tại Trường Trung học Yorktown.

Các chương trình bao gồm SOAR (Thành công, Cơ hội và Kết quả), MSAN (Mạng lưới Thành tích Học sinh thiểu số), Sister Circle, LLT (Latinas Leading Tomorrow), College Bound, và Chương trình Nhận dạng Sớm hợp tác với Đại học George Mason.

Sinh viên luôn sẵn sàng trợ giúp về quy trình đăng ký đại học, quy trình học bổng và hỗ trợ tài chính, cũng như hỗ trợ về các vấn đề học tập. Mỗi năm, Chương trình Thành tựu Trẻ vị thành niên đưa học sinh đến thăm các trường đại học, tham dự các hội nghị lãnh đạo, và giúp tìm kiếm cơ hội làm giàu cho học sinh.