Định hướng sinh viên mới

Để giúp học sinh năm nhất chuyển tiếp sang môi trường trung học, Yorktown đã xây dựng một chương trình cố vấn học sinh, trong đó mỗi học sinh năm nhất sẽ được chỉ định một cố vấn cho học sinh lớp trên để giúp đỡ trong suốt cả năm. Sau Định hướng Sinh viên năm nhất *, chương trình tiếp tục với các ngày giảng dạy hàng quý, nơi các cố vấn, người cố vấn và giáo viên lớp 9 làm việc cùng nhau để hỗ trợ học sinh phát triển các kỹ năng học tập và làm bài kiểm tra.

Yorktown cũng mở rộng chương trình này để bao gồm tất cả học sinh chuyển tiếp và học sinh EL khi họ tham gia vào đội ngũ học sinh trong năm học. Yorktown hy vọng sẽ chào đón và giúp đỡ mỗi học sinh của chúng tôi thành công trong sự nghiệp trung học của họ.

* Tân sinh viên sẽ nhận được thông tin về thời gian diễn ra Buổi hướng dẫn tân sinh viên, hãy xem email của bạn!