Liên hệ với giáo viên

Tôi có thể liên hệ với giáo viên của con mình bằng cách nào?

Số thư thoại và địa chỉ email được đăng trên trang web Yorktown.

Các cuộc gọi nhận được từ 8:19 sáng đến 3:01 chiều sẽ được chuyển đến hộp thư thoại của giáo viên. Các giáo viên phải trả lời phụ huynh trong vòng 48 giờ sau khi nhận được một cuộc điện thoại hoặc email.

Bạn có thể liên hệ hoặc để lại tin nhắn cho Hiệu trưởng nếu bạn không thể gặp nhân viên, và ông ấy sẽ hỗ trợ bạn.