Tham quan Yorktown

Tôi có thể đến thăm trường hoặc lớp học không?

Để đảm bảo an toàn và an ninh cho trường học của chúng ta, và để tránh làm gián đoạn thời gian giảng dạy, trước tiên tất cả khách đến thăm phải báo cáo với Văn phòng chính và đăng nhập. ; du khách được yêu cầu đăng xuất trước khi rời đi.

Bất kỳ phụ huynh nào muốn đến thăm lớp học của học sinh nên liên hệ với giáo viên trước ít nhất 24 giờ.

Quản trị viên hoặc người được chỉ định có thể đi cùng với khách thăm lớp học để tạo điều kiện tương tác, bảo vệ bí mật thông tin học sinh và trả lời bất kỳ câu hỏi nào trong chuyến thăm.