ASPIRE2EXCELLENCE

Aspire2Excellence
Aspire2Excellence

Lập kế hoạch học tập; Từ Lớp học đến Hướng nghiệp, hãy tìm hiểu cách APS chuẩn bị cho học sinh vào đời sau khi tốt nghiệp trung học. Aspire2Excellence nhấn mạnh tầm quan trọng của việc mỗi học sinh tham gia các khóa học nghiêm ngặt và đáp ứng các yêu cầu tốt nghiệp khắt khe để sẵn sàng cho cuộc sống sau khi tốt nghiệp trung học. lập kế hoạch ngay từ khi còn học tiểu học và cần biết những điều sau:

  • Các tùy chọn học thuật có sẵn trong APS
  • Tầm quan trọng của việc tham gia các khóa học nâng cao ở trung học cơ sở và trung học phổ thông
  • Lộ trình học toán
  • Tùy chọn ngôn ngữ thế giới
  • Sự khác biệt giữa văn bằng chuẩn và bằng cấp cao

Chúng tôi đã phát triển nhiều tài nguyên khác nhau để hỗ trợ bạn khi bạn khám phá các lựa chọn giáo dục và nghề nghiệp phù hợp nhất cho con mình. Để biết thêm thông tin về kế hoạch học tập, hãy liên hệ với cố vấn trường học của con bạn. Những câu hỏi thường gặp