Nghệ thuật ngôn ngữ tiếng Anh

Tiến sĩ Tracy Maguire, Chủ nhiệm Bộ môn
Cô Laura Porter, Phó Hiệu trưởng
Bà Andrea Rosegrant, Trợ lý hành chính

  • phòng 327
  • 703-228-5368

Tiêu chuẩn học tập của Virginia

Tiếng Anh 


 Liên kết hữu ích


 Đề xuất đọc mùa hè

Đội ngũ giảng viên và ban giám đốc biết rằng việc đọc sách là quan trọng để thành công ở trường trung học và sau đó. Các chính sách về bài tập về nhà trong kỳ nghỉ của Yorktown phản ánh nhận thức của giảng viên rằng sinh viên mong muốn được tạm nghỉ công việc học tập thường xuyên được giao và thường tham gia vào các loại hoạt động bồi dưỡng khác mà chúng tôi hỗ trợ và khuyến khích. Với ý nghĩ này, các bài tập trong mùa hè sẽ không được yêu cầu. Sở Anh ngữ Yorktown đề nghị bạn xem lại bài đọc yêu cầu của năm trước để biết một số gợi ý về những gì có thể được đề cập trong những tuần đầu tiên của năm học mới.