Giáo dục thể chất và sức khỏe

Cô Rebecca Bonzano & Bà Robin Grunberger, Ghế bộ phận
Ông Michael Krulfeld, Giám đốc Hoạt động Sinh viên
Cô Audrey Chan, Trợ lý hành chính

  • phòng 376
  • 703-228-5378

Giáo dục thể chất là môn học duy nhất, về bản chất nội dung của nó, có khả năng ảnh hưởng đến cách một người sẽ cảm thấy như thế nào mỗi giây phút mỗi ngày trong suốt quãng đời còn lại của họ.
- Allen Russell

Tập thể dục và giải trí… cũng cần thiết như đọc sách. Tôi thà nói cần thiết hơn, vì sức khỏe đáng giá hơn học tập.
—Thomas Jefferson