Mô tả khóa học và Tiếng Việt

Nghệ thuật sân khấu I

Nghệ thuật Sân khấu I là năm nhập môn, nơi sinh viên xây dựng nền tảng về làm việc nhóm, diễn xuất theo nhóm, thoại, chuyển động, đọc hợp xướng, ứng biến, nghiên cứu cảnh, phân tích nhân vật và độc thoại. Mục tiêu của lớp học là thiết lập một môi trường nuôi dưỡng, an toàn, nơi học sinh có thể thử nghiệm tất cả các khía cạnh của sân khấu và mạo hiểm sáng tạo mà không sợ bị phán xét.

Giáo viên: Cô Cadby
Giáo trình: Giáo trình Nghệ thuật Sân khấu I


Nghệ thuật Sân khấu II

Khóa học này được thiết kế để tiếp tục nghiên cứu các kỹ thuật sân khấu và kỹ năng biểu diễn đã đạt được trong Nghệ thuật Sân khấu I. Thông qua các bài tập hợp tác nhóm, sinh viên sẽ mở rộng về các kỹ thuật diễn xuất cơ bản, kỹ năng ứng biến và các yếu tố của sản xuất sân khấu. Các lĩnh vực tập trung sẽ bao gồm đạo diễn, thử vai, mô tả tính cách, diễn xuất, phát triển bản thân và viết / dàn dựng / diễn xuất một đoạn độc thoại của nhân vật đối diện dài 5 phút.

Giáo viên: Cô Cadby
giáo trình: Giáo trình Nghệ thuật Sân khấu II


Nghệ thuật Sân khấu III

Đây là một khóa học nâng cao diễn xuất và đạo diễn được thiết kế để tiếp tục nghiên cứu các kỹ năng sân khấu và sản xuất đạt được trong Nghệ thuật Sân khấu I & II. Thông qua một nhóm, sinh viên sẽ học diễn xuất, đạo diễn, thử vai và sản xuất nâng cao.

Giáo viên: Cô Cadby
giáo trình: Giáo trình Nghệ thuật Sân khấu III


Nghệ thuật Sân khấu IV

Đây là khóa học biểu diễn được thiết kế để tiếp tục nghiên cứu các kỹ năng sân khấu và sản xuất đạt được trong Nghệ thuật Sân khấu I, II và III. Thông qua một nhóm nhạc, sinh viên sẽ tiếp tục học các kỹ thuật diễn xuất tiên tiến, kỹ năng ứng biến, đạo diễn, nghiên cứu bối cảnh và các yếu tố của sản xuất sân khấu.

Giáo viên: Cô Cadby
giáo trình: Giáo trình Nghệ thuật Sân khấu IV


Nhà hát kỹ thuật

Khóa học này là một khóa học khảo sát nhập môn được thiết kế để giới thiệu và mở rộng kiến ​​thức và kỹ năng của sinh viên về kỹ thuật sản xuất sân khấu. Trong suốt cả năm, sinh viên tập trung vào ít nhất ba lĩnh vực sản xuất khác nhau: chiếu sáng, thiết kế xây dựng, trang điểm, tài sản, công khai hoặc quản lý sân khấu. Làm việc với tư cách là một nhóm hợp tác sản xuất, sinh viên sẽ tích cực tham gia vào việc cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho nhiều sự kiện sân khấu khác nhau cũng như phân tích các vở kịch để hiểu về thiết kế ý tưởng. Cơ hội sẽ được tạo ra để theo đuổi lợi ích cá nhân và nhóm.

Giáo viên: Cô Bodrick
giáo trình: Giáo trình kỹ thuật sân khấu