Tổng quan về Nhóm Biểu diễn & Nghệ thuật Thị giác

Các nhóm nghệ thuật biểu diễn và nghệ thuật thị giác nâng cao công việc của học sinh trong các lớp học âm nhạc, kịch nghệ và nghệ thuật, cũng như tạo cơ hội để thể hiện sáng tạo các tài năng nghệ thuật. Tham gia vào các nhóm sau giờ học này cho phép học sinh trau dồi sở thích bằng cách mở rộng vai trò và kỹ năng, để vươn lên và phát triển với tư cách là người biểu diễn và nghệ sĩ. Học sinh cũng sẽ phát triển các kỹ năng sống quan trọng như tự tin, kỷ luật tự giác, bền bỉ và kiên trì.

Xung đột Nghĩa vụ của Trường / Hoạt động - Phải có nỗ lực hợp tác giữa giáo viên, nhà tài trợ và quản trị viên để học sinh có thể hưởng lợi từ nhiều trải nghiệm, nếu có thể, hoặc hướng dẫn thích hợp về việc lựa chọn một trải nghiệm, nếu cần.