Tổng quan về Nhóm Thể thao và Trò chơi

Các nhóm thể thao và trò chơi tạo cơ hội cho học sinh vui vẻ giao lưu với bạn bè đồng trang lứa và gặp gỡ những người mới, đồng thời rèn luyện các kỹ năng thể chất và tinh thần. Cạnh tranh thân thiện trong các nhóm thể thao và chơi game cho phép phát triển các kỹ năng cảm xúc xã hội lâu dài như tinh thần thể thao, làm việc nhóm, kỷ luật bản thân, xử lý nghịch cảnh, bền bỉ và kiểm soát xung động.