eBooks và eAudio

Thư viện Yorktown hoạt động 24/7! Tìm kiếm sách điện tử & eAudio qua Khám phá định mệnh or MackinVIA.
Để đăng nhập, hãy sử dụng ID người dùng APS và mật khẩu của bạn.

số phận

Sử dụng Khám phá Định mệnh để:

  • Tìm và đọc sách điện tử
  • Nghe eAudiobooks
  • Ứng dụng Destiny Reads cho phép bạn đọc / nghe sách của mình trên điện thoại sau khi bạn đã kiểm tra chúng trong Khám phá.
logo mackinvia

Sử dụng MackinVIA để:

  • Tìm và đọc sách điện tử
  • Nghe eAudiobooks
  • Ứng dụng MackinVIA cho phép bạn vừa tìm kiếm tên sách vừa đọc / nghe từ điện thoại của mình.

 


Cách sử dụng Destiny Discover:

1) Nhấp vào bên trên hoặc truy cập gofollett.com

2) Sử dụng menu thả xuống vị trí để chọn Virginia

3) Trong các trường học ở Virginia thanh tìm kiếm, gõ: Trường trung học Yorktown, Arlington, VA

4) Tên người dùng và mật khẩu của bạn là số APS và mật khẩu của bạn

5) Thêm Khám phá Định mệnh vào màn hình chính của bạn!

Nếu bạn gặp khó khăn khi truy cập bất kỳ tài nguyên nào trong số này, vui lòng liên hệ với chúng tôi trong thư viện để được hỗ trợ.