Sao lưu MBA APS của bạn

Sao lưu APS MacBook của bạn

CÁCH sao lưu các tập tin APS MacBook của bạn

1). Mở trình duyệt web bạn chọn và điều hướng đến APS Google Drive tài khoản qua MyAccess @ APS.
2). Hãy chắc chắn rằng bạn là Đăng xuất khỏi mọi Tài khoản Google cá nhân / không phải APS.
3). Từ APS Google Drive nhấp vào + Mới ở góc trên cùng bên trái và chọn Thư mục.
4). Đặt tên thư mục là “Backup” hoặc một cái gì đó có hiệu lực (ví dụ: “Backup 12-3-21”.) Giữ cửa sổ này mở.
5). Trên MacBook của bạn, hãy mở Finder và chọn Tài liệu, Máy tính để bàn, Tải xuống hoặc bất kỳ nơi nào khác mà bạn lưu trữ tệp từ thanh bên.
6). Thiết lập cửa sổ Finder cạnh nhau bên cạnh cửa sổ trình duyệt web của bạn (từ Bước 1).

Một số điều cần ghi nhớ:

CÁCH lưu Dấu trang Trình duyệt của bạn