Thiết lập MBA APS của bạn

Thiết lập APS MacBook của bạn

LÀM THẾ NÀO ĐỂ Tải Các Tập Tin Đã Lưu Của Bạn Về Máy Tính Xách Tay Của Bạn

1). Mở trình duyệt web bạn chọn và điều hướng đến APS Google Drive tài khoản qua MyAccess @ APS.
2). Điều hướng đến thư mục nơi bạn đặt các tệp sao lưu của bạn.
3). Nhấp chuột phải vào thư mục và chọn “Tải xuống”.

CÁCH Nhập Dấu trang Trình duyệt của bạn