apsmain

Buộc thoát ứng dụng

Buộc thoát ứng dụng - Nếu một ứng dụng không phản hồi trong một thời gian, hãy chọn tên của ứng dụng đó và nhấp vào Buộc thoát. > Google Chrome (Đánh dấu), Microsoft Teams, Xem trước, Tùy chọn hệ thống, Trình tìm kiếm. Bạn có thể mở cửa sổ này bằng cách nhấn Command-Option-Escape. Buộc thoát (nút)

Văn bản của cửa sổ Force Quit có nội dung “Buộc thoát ứng dụng - Nếu một ứng dụng không phản hồi trong một thời gian, hãy chọn tên của ứng dụng đó và nhấp vào Buộc thoát. > Google Chrome (Đánh dấu), Microsoft Teams, Xem trước, Tùy chọn hệ thống, Trình tìm kiếm. Bạn có thể mở cửa sổ này bằng cách nhấn Command-Option-Escape. Buộc thoát (nút) ”với mũi tên trỏ đến Google Chrome và Buộc thoát.