apsmain

Buộc thoát ứng dụng xác nhận

Buộc thoát ứng dụng xác nhận

Văn bản của cửa sổ Force Quit mờ trong nền với nội dung “Buộc thoát ứng dụng - Nếu một ứng dụng không phản hồi trong một thời gian, hãy chọn tên của ứng dụng đó và nhấp vào Buộc thoát”.
Văn bản của tùy chọn cửa sổ ở phía trước cho biết “Bạn có muốn buộc thoát“ Google Chrome ”không?” Bạn sẽ mất mọi thay đổi chưa được lưu. với các nút cho “Hủy bỏ” và “Buộc thoát” (được đánh dấu) và mũi tên chỉ về phía “Buộc thoát”.
Văn bản của cửa sổ Force Quit mờ trong nền với nội dung “Bạn có thể mở cửa sổ này bằng cách nhấn Command-Option-Escape. Buộc thoát (nút) ”