apsmain

Sử dụng ngăn xếp

Văn bản của Mac Desktop nhấp chuột phải vào cửa sổ cho biết "Thư mục mới, Nhận thông tin, Thay đổi nền màn hình ..., Sử dụng ngăn xếp (được tô sáng), Sắp xếp theo, Dọn dẹp, Dọn dẹp theo, Hiển thị tùy chọn

Văn bản của Mac Desktop nhấp chuột phải vào cửa sổ cho biết “Thư mục mới, Nhận thông tin, Thay đổi nền màn hình…, Sử dụng ngăn xếp (được tô sáng), Sắp xếp theo, Dọn dẹp, Dọn dẹp Theo, Hiển thị tùy chọn
với mũi tên chỉ về phía “Sử dụng ngăn xếp”