Đăng nhập vào Nhóm

Đăng nhập vào MS Teams Header

Cách đăng nhập vào Microsoft Teams

Trên máy tính | Trên mạng

Cách đăng xuất khỏi Microsoft Teams

Trên máy tính| Trên thiết bị di động

Đăng nhập vào Microsoft Teams trên máy tính của bạn

Tất cả MacBook Airs dành cho sinh viên mới được phát hành phải được đăng nhập vào Microsoft Teams. Trong trường hợp bạn không tự động đăng nhập vào Microsoft Teams trên máy tính của mình, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

1). Mở Microsoft Teams Mở Microsoft Teams
2). Đăng nhập bằng email APS của bạn: SID@apsva.us Đăng nhập bằng địa chỉ email APS của bạn: SID@apsva.us
3). Đăng nhập một lần nữa với email APS của bạn: SID@apsva.us Đăng nhập lại bằng địa chỉ email APS của bạn: SID@apsva.us
4). Đăng nhập bằng thông tin đăng nhập MyAccess của bạn.
SID & PW
Đăng nhập bằng MyAccess SID & Mật khẩu của bạn

5.) Bây giờ bạn đã đăng nhập vào chương trình Microsoft Teams trên MacBook Air của mình.

  • Nếu bạn không thành công sau khi bạn hoàn thành các bước trên….

Đăng nhập vào Microsoft Teams qua Web

Tất cả MacBook Airs mới được phát hành phải được đăng nhập vào Microsoft Teams. Trong trường hợp bạn gặp sự cố với Chương trình Microsoft Teams và có thể được hưởng lợi tốt hơn từ việc đăng nhập trên web, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

1). Mở trình duyệt web bạn chọn. Chrome, Safari hoặc Firefox
2). Đăng nhập vào MyAccess bằng Mã số sinh viên & Mật khẩu APS của bạn.
https://myaccess.apsva.us
Đăng nhập vào MyAccess
Nhấp vào Microsoft 365 Kết nối với MS 365
3). Nhấp vào Đội Mở Nhóm MS
4).

Nhấp vào "”Để tiếp tục qua địa chỉ email APS của bạn trên Microsoft Teams. (Điều này có thể hiển thị hoặc không)

Bạn cũng có thể kiểm tra “Không hiển thị lại"

Duy trì đăng nhập vào MS
Chào mừng bạn đến với Microsoft Teams trên Web! Bạn vẫn chưa hoàn thành! Vui lòng tiếp tục đến bước tiếp theo bên dưới. Chào mừng bạn đến với MS Teams trên web
5). RẤT RẤT RẤT RẤT Lần đầu tiên bạn tham gia một nhóm tìm kiếm cửa sổ bật lên của trình duyệt cho biết “team.microsoft.com muốn… Sử dụng micrô của bạn… Sử dụng máy ảnh của bạn.” Nhấp chuột Cho phép. Cho phép các Nhóm sử dụng Micrô và Máy ảnh

5.) Bây giờ bạn đã đăng nhập vào Microsoft Teams trên web và có quyền truy cập để cho phép nó sử dụng máy ảnh và micrô của bạn.


Nếu bạn không thành công sau khi bạn hoàn thành các bước trên….