Chia sẻ Máy ảnh, Mic và Màn hình của bạn trong MS Teams

Chia sẻ máy ảnh, micrô và màn hình của bạn trong MS Teams.

Chia sẻ máy ảnh, micrô và màn hình của bạn trong MS Teams

Tất cả các Máy bay MacBook Sinh viên đã phát hành đều có khả năng cho sinh viên và nhân viên chia sẻ máy ảnh, micrô và màn hình của họ trong Microsoft Teams. Nếu máy tính của bạn không cho phép bạn chia sẻ máy ảnh, micrô và / hoặc màn hình của mình trên Microsoft Teams, hãy làm theo các hướng dẫn sau:

1). Thoát khỏi Microsoft Teams Nhóm Microsoft. Giới thiệu về Microsoft Teams. Dịch vụ, Ẩn Microsoft Teams, Ẩn những người khác, Thoát Microsoft Teams
2). Mở Tùy chọn Hệ thống Hệ thống-Pfor-OS-X
3). Trong Tùy chọn hệ thống, chọn và mở “Bảo mật và quyền riêng tư” Tùy chọn hệ thống> Bảo mật và quyền riêng tư
4). Trong Tùy chọn Hệ thống> Bảo mật & Quyền riêng tư, chọn và mở tab “Quyền riêng tư” Bảo mật & Quyền riêng tư> Tab Quyền riêng tư

Chia sẻ máy ảnh của bạn

5a.) Trong cột bên trái của tab Quyền riêng tư, hãy cuộn xuống cho đến khi bạn thấy “Máy ảnh”. Chọn “Máy ảnh” và chọn hộp ở bên phải để cấp cho Nhóm MS Quyền truy cập vào Máy ảnh của bạn. Máy ảnh & Nhóm Microsoft

Chia sẻ micrô của bạn

5b.) Trong cột bên trái của tab Bảo mật, hãy cuộn xuống cho đến khi bạn nhìn thấy “Micrô”. Chọn “Micrô” và chọn hộp ở bên phải để cấp cho MS Teams Quyền truy cập vào micrô của bạn. Micrô & Microsoft Teams

Chia sẻ màn hình của bạn

5c.) Trong cột bên trái của tab Bảo mật, hãy cuộn xuống cho đến khi bạn nhìn thấy “Ghi màn hình”. Chọn “Ghi màn hình” và chọn hộp bên phải để cấp cho MS Teams Quyền truy cập vào Ghi màn hình của bạn. Điều này sẽ cho phép bạn chia sẻ màn hình của mình trong lớp. Ghi màn hình & Microsoft Teams

6.) Giờ đây, bạn đã cho phép Microsoft Teams xem Máy ảnh, Micrô và / hoặc Chia sẻ Màn hình của bạn trên MacBook Air.


Nếu các hướng dẫn trên không hoạt động….