Quyền truy cập YouTube

Truy cập YouTube

Truy cập YouTube

Yorktown không trực tiếp áp dụng hoặc có quyền kiểm soát các bộ lọc áp dụng cho YouTube. Tuy nhiên, đây là một số chi tiết cụ thể hữu ích khi cố gắng kết nối.

    • Học sinh Trung học và nhân viên APS phải có quyền truy cập vào YouTube thông qua MyAccess @ APS Tài khoản Google Apps for Education
    • Khi cố gắng truy cập nó, bạn phải ở trên mạng APS wifi (khi ở trường).
    • Khi cố gắng truy cập YouTube, bạn CHỈ phải có trên Tài khoản Google APS của mình, không phải tài khoản Gmail cá nhân. Hãy chắc chắn rằng bạn đăng xuất khỏi tất cả các tài khoản Google khác vì một số lý do có thể gây trở ngại.
    • Nếu có một số video, kênh hoặc phần cụ thể của YouTube bị chặn thì đây là kết quả của các bộ lọc bên ngoài của chúng tôi. Nếu đúng như vậy, giáo viên có thể gửi yêu cầu để xem xét sâu hơn vấn đề.