Cà phê với nhân viên tư vấn

Buổi đầu tiên của chúng tôi sẽ giới thiệu về các cố vấn và nhóm hỗ trợ sinh viên tại Yorktown. Chúng tôi cũng sẽ cung cấp một số tài nguyên quan trọng có sẵn để hỗ trợ sinh viên. Chúng tôi hy vọng rằng bạn có thể tham gia với chúng tôi!

LIÊN KẾT THAM GIA

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc:

Địa Chỉ

ảo