Trò chơi về nhà bóng đá

so với Marshall Statesmen

Do các mối quan ngại về bảo mật và giám sát được tăng cường, những điều sau đây sẽ có hiệu lực đối với tất cả các trò chơi bóng đá varsity:

  • Chỉ học sinh trung học từ Yorktown và trường đối lập mới được phép nhập học. ID hoặc StudentVue sẽ được kiểm tra tại cổng.
  • Không được phép mang ba lô hoặc túi xách và không được mang đồ uống vào trò chơi.
  • Học sinh trung học cơ sở phải đi cùng với một người lớn đang đi học trên cơ sở XNUMX-XNUMX (tức là - một người lớn cho mỗi học sinh).
  • Vé vào cửa là $ 5 và vé sẽ là bán trực tuyến qua GoFan trước trận đấu cũng như tại cửa khẩu (thay đổi chính xác được ưu tiên cho việc bán hàng bằng tiền mặt).
  • Sẽ có các khu vực chỗ ngồi dành riêng cho sinh viên Yorktown, ban nhạc Yorktown và khán giả chung.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: