Điệu nhảy về nhà

Vé sẽ được bán trong các bữa ăn trưa và sau giờ học vào ngày 7, 11, 13 và 14 tháng XNUMX. Vé sẽ không được bán tại cửa. Thẻ khách có thể được nhận tại Văn phòng Hoạt động Sinh viên.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: