Kiểm tra thể lực Học viện quân sự

Những người cao niên dự định theo học tại một học viện quân sự sẽ cần phải hoàn thành bài đánh giá thể lực. Cơ hội để hoàn thành việc này sẽ là vào Thứ Tư, ngày 12 tháng 10 (ngày PSAT) lúc XNUMX giờ sáng. Xin vui lòng liên hệ Bruce Hanson nếu bạn quan tâm đến việc hoàn thành bài đánh giá thể lực tại thời điểm này. Sẽ có rất ít cơ hội để làm điều đó vào mùa thu này, vì vậy hãy lên kế hoạch cho phù hợp. Học sinh có trách nhiệm trao đổi trực tiếp với thầy Hanson và hoàn thành các mẫu đơn của mình vào ngày 12 tháng XNUMX.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: