PSAT (SO & JR)

Bài kiểm tra sơ bộ SAT / National Merit Scholarship Qualifying Test (PSAT / NMSQT) và PSAT 10 đo lường những gì học sinh học được ở trường, xác định xem học sinh có đang đi đúng hướng để thành công ở đại học hay không, và mở ra cơ hội chuẩn bị và chi trả cho đại học. PSAT / NMSQT được cấp cho học sinh lớp 10 và 11.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: