Giờ làm việc mở cửa của Ban giám hiệu với Mary Kadera

Do hậu quả của đại dịch Covid-19, các thành viên Hội đồng quản trị sẽ tổ chức Giờ làm việc mở hầu như không có. Hướng dẫn tham gia Giờ làm việc Mở cửa và lịch trình sắp tới được đăng trên Giờ làm việc trang web. Vui lòng liên hệ với Văn phòng Hội đồng Nhà trường theo số 703-228-6015 hoặc trường.board@apsva.us nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: