Thư viện

Chào mừng đến với Thư viện Yorktown!

Nhật ký Khách truy cập Thư viện -
Những người yêu nước ở Yorktown

Cảm ơn bạn đã ghé thăm thư viện của chúng tôi! Vui lòng điền vào biểu mẫu này mỗi khi bạn đến thăm thư viện. Dữ liệu được thu thập từ nhật ký này sẽ được sử dụng cho Đánh giá Chương trình Dịch vụ Thư viện.
Registro de Visitantes de la Biblioteca -
Những người yêu nước ở Yorktown

¡Gracias bởi visitar nuestra biblioteca! Por ân, hoàn thành la siguiente Información cada vez que visite la biblioteca. Los datos recgidos vi este cuestionario / formulario se utizarán para la evaluación del programma de servicios de la biblioteca.

- XNUMX - Liên kết để tự đăng ký trong trang Canvas của chúng tôi

 

 

 

 

 

Danh Mục

@YHS_library

YHS_Library

Thư viện Yorktown

@YHS_Library
RT @ALibrary: "Librarians are not trying to force your children to read material you don’t want them to read. They are fulfilling their r…
Xuất bản ngày 03 tháng 22 năm 11 11:XNUMX sáng
                    
Theo