Cao đẳng cộng đồng Bắc Virginia

NEW
Các khu học xá và trung tâm của chúng tôi mang đến sự tiện lợi, trong khi các chương trình cấp bằng và chứng chỉ liên kết, các khóa học đào tạo từ xa và các chương trình tiếng Anh chuyên sâu của chúng tôi cung cấp một nền tảng giáo dục vững chắc. Bất kỳ người nào từ 18 tuổi trở lên có bằng tốt nghiệp trung học đều có thể tận dụng các cơ hội học tập của chúng tôi.

NỘP ĐƠN vào Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Virginia

WorkForce Chương trình này cung cấp các tùy chọn đào tạo theo yêu cầu, cấp tốc cho các chuyên gia mới và hiện tại.

NOVA SySTEMic Chương trình STEM (Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học) với sứ mệnh trang bị cho sinh viên những ngành công nghệ đang được yêu cầu và mở rộng năng lực sản xuất tài năng STEM trong khu vực.

CUỘC SỐNG TẠI NOVA Video thông tin tuyển sinh