Phòng hội họp

Chân dung cao cấp

Visit the YHS Senior website for more information.

Rạp chiếu mùa thu

Puffs, Hoặc, Bảy năm ngày càng kéo dài tại một Trường Pháp thuật & Phép thuật Trong bảy năm, một cậu bé phù thủy nhất định đã đến một Trường Pháp sư nhất định và chiến thắng cái ác. Tuy nhiên, đây không phải là câu chuyện của anh ấy. Đây là câu chuyện của Puffs… người cũng tình cờ có mặt ở đó. Một câu chuyện cho bất kỳ ai […]

Chân dung cao cấp

Visit the YHS Senior website for more information.

Ngày hình ảnh lớp dưới

Hình ảnh của lớp dưới sẽ được chụp tại trường trong giờ học tiếng Anh.