Gibbs Jones, Rebecca

Bà Gibbs Jones
rebecca.jones@apsva.us
2022-2023

Kỳ 1: Tuyển sinh kép
Kỳ 2: Tuyển sinh kép
Tiết 3: 11 AP
Kỳ 4: Tuyển sinh kép
Kỳ 5: Tuyển sinh kép
Kỳ 6: Lập kế hoạch
Kỳ 7: Lập kế hoạch

“… Đối với một số người trong chúng ta, sách cũng quan trọng như hầu hết mọi thứ khác trên trái đất. Thật là một điều kỳ diệu khi từ những hình vuông giấy nhỏ, phẳng và cứng nhắc này mở ra thế giới này đến thế giới khác, những thế giới hát cho bạn nghe, thoải mái và yên tĩnh hoặc kích thích bạn. Sách giúp chúng ta hiểu mình là ai và cách cư xử của chúng ta ”. - từ Chim của chim bởi Anne Lamott

Các liên kết quan trọng 
https://owl.english.purdue.edu/

Khóa học

  • Ngôn ngữ & Sáng tác tiếng Anh, AP
  • Tuyển sinh kép Tiếng Anh 12
  • Tiếng Anh 11, Ghi danh kép (Thành phần Cao đẳng)
  • Patriot's period 12