Sheppard, Adam

Điện thoại: 703-228-2800 hộp thư # 98234.

Ông Sheppard tốt nghiệp Đại học Bang Pennsylvania và cũng đã nhận Bằng Thạc sĩ của Đại học Mỹ. Năm nay thầy Sheppard sẽ dạy lớp 12th Tiếng Anh lớp 10, Tiếng Anh XNUMX Tăng cường, và Báo chí Phát thanh (TV Studio).

 

Đây là lịch trình ảo của năm nay và các Lớp học của Ông Sheppard:       

              Screen Shot tại 2020 09-07-1.36.24 AM

 

 

 

 

 

 

Tất cả các tài liệu khóa học bao gồm bài tập và bài tập trên lớp sẽ được tìm thấy trên CANVAS.

 

Vui lòng gửi email cho ông Sheppard theo địa chỉ adam.sheppard@apsva.us nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào khác.

Khóa học

  • Báo chí: Phát thanh
  • Tiếng Anh 12
  • Tiếng Anh 10 Tăng cường
  • Patriot's period 11