Chính sách APS & PIP

Phần này là phần bổ sung cho các cuộc họp trực tiếp với ban giám hiệu trường học để đánh giá đầu năm hàng năm về các Chính sách của Hội đồng Nhà trường (SBP) và Quy trình Thực hiện Chính sách (PIP). Nó dành cho các nhân viên của Trường Trung học Yorktown, kết hợp với các cuộc gặp mặt trực tiếp của chúng tôi.

Bạn có thể tìm thấy danh sách đầy đủ các SPB và PIP của Trường Công lập Arlington tại đây.

Vui lòng xem kỹ từng phần. Các tài liệu, tài nguyên và trang web tham chiếu được bao gồm trong mỗi phần dưới dạng siêu liên kết. Bạn có thể tham khảo lại các tài liệu này khi có thắc mắc trong suốt năm, hoặc trực tiếp đến các mục được tham khảo. Khi bạn đã xem xét từng phần, hãy nhấp vào liên kết “Nhấp vào đây để tiếp tục” ở cuối trang để chuyển trực tiếp đến phần tiếp theo.

Khi kết thúc bài đánh giá này, bạn sẽ tìm thấy một liên kết đến Biểu mẫu xác nhận để cho biết bạn đã hoàn thành việc xem xét từng mục trong lĩnh vực này.

Nhấn vào đây để tiếp tục.